Zadanie 1

2, 2, 9

Zadanie 2

Do pierwszej grupy należy wybrać 13 dowolnych klocków i odwrócić je na drugą stronę.

Zadanie 3

Włącz włącznik nr1 i poczekaj 5 minut.

Wyłącz włącznik nr1.

Włącz włącznik nr 2.

Wyjdź z pomieszczenia nr1, przejdź do pomieszczenia nr2.

Jeśli światło się w nim pali, to włączył je włącznik nr 2.

Jeśli się nie pali, a żarówka jest gorąca, to włącza je włącznik nr1.

Jeśli się nie pali, a żarówka jest zimna, to włącza je włącznik nr 3.

Zadanie 4 (a)

Jeśli pierwsza osoba nie wie, jaki kapelusz ma na głowie,
to oznacza, że widzi albo kapelusz biały i czarny, albo dwa kapelusze czarne.
Jeśli druga osoba mówi, że zna kolor swojego kapelusza po
wypowiedzi pierwszego (bez tej wypowiedzi by tego nie wiedziała),
to trzeci musi mieć kapelusz biały, a pierwszy czarny.
Osoba druga ma kapelusz czarny.

Zadanie 4 (b)

Jeśli pan X nie wie, jaki kapelusz ma na głowie,
 to oznacza, że widzi przed sobą albo kapelusz biały i czarny, albo dwa kapelusze czarne.
 Jeśli pan Y mówi, że również nie wie, jaki kapelusz ma na głowie, to oznacza, że pan Z nie może mieć na głowie kapelusza białego.
Pan Z ma więc na głowie kapelusz czarny.

Zadanie 5

 12 + 9 + 2 = 23

Zadanie 6

3 owce + 20zł = 2 świnie

2 owce = 1świnia

więc podstawiając mamy 3 owce + 20zł = 4 owce, czyli:

1owca = 20zł

1świnia = 40zł

Zadanie 7

Chirurg to matka.

Zadanie 8

5 żab,   bo

1 żaba łapie 1 muchę w ciągu 5 min

1 żaba łapie 10 much w ciągu 50 min

5 żab łapie 50 much w ciągu 50 min

Zadanie 9
  Nigdy.
 Głębokość zanurzenia statku zależy od jego wagi i wagi jego ładunku. Podczas przypływu poziom wody się podnosi, a wraz z nim podnosi się również statek. Lustro wody nadal będzie oddalone od szczebelka drabiny o 10cm.

Zadanie 10

81

Zadanie 11

Wyciągnijmy jedną zabawkę z pudełka z napisem RÓŻNE.
Zgodnie z założeniami zadania, są tam zabawki jednego typu.
Jeśli jest to lalka, wiemy, że w pudełku podpisanym SAMOCHODY będą zabawki różne, a w pudle podpisanym LALKI są samochody.
Analogicznie:
Jeśli jest to samochód, wiemy, że w pudełku podpisanym LALKI będą zabawki różne, a w pudle podpisanym SAMOCHODY są lalki.

Zadanie 12

Odp. 65

Liczby te to kolejne potęgi liczby 2 powiększone o 1

Zadanie 13

Zadanie nie ma rozwiązania. Nie jest możliwe, aby woda miała temperaturę -5°C.