Najlepsze prace - efekt "3D" w programie GIMP

 Praca Izy Kierzkowskiej - klasa 1c


Praca Mateusza Laskowskiego - klasa 2a


Praca Aleksandry Kosmala - klasa 2b


Praca Oli Kędziory - klasa 2a