Przykład animacji w programie Power Point, który był omawiany na lekcjach informatyki.