W klasach pierwszych nie korzystamy z podręcznika papierowego. 

Jeśli nie pamiętasz tego, co było na lekcji, skorzystaj z zamieszczanych tu materiałów.

 

Slajdy można oglądać w powiększeniu. Wystarczy na nie kliknąć myszką.