Modelowanie i symulowanie

Symulacja rzutu do kosza:

Symulacja ruchu Ziemi

Skrypty sceny

Skrypty duszka Ziemi